Kontakt

Securitas
Har du glemt noe/mistet noe på senteret? Ring securitas
916 60 683
Send e-post
Har du andre spørsmål?
916 60 683
Send e-post
Senterleder
Kristine Eknes Blom
Send e-post
Markedsansvarlig
Mari-Anne Smyth-Olsen
Send e-post
Prosjektleder
Frank Øyen
Send e-post
Driftsleder
Driton Beciri
Send e-post
Driftstekniker
Tore Paulsen
Send e-post
Utleieansvarlig
Stine Isaksen
Send e-post
Leie av standplass eller pop-up
Christian Kiilerich
Send e-post