KONTAKT

Har du glemt noe/mistet noe på senteret? Kontakt Securitas på 916 60 683 eller e-post vekter.trekanten@citycon.com

E-post: post@trekanten.no
 

SENTERLEDER
Kristine Eknes Blom

E-post: kristine.eknes.blom@citycon.com

 

PROSJEKTLEDER

Frank Øyen

E-post: frank.oyen@citycon.com

 

DRIFTSTEKNIKER

Tore Paulsen

E-post: tore.paulsen@citycon.com

 

MARKEDSANSVARLIG

Anne Cecilie Brusletto

E-post: annececilie.brusletto@citycon.com

 

UTLEIEANSVARLIG

Henriette Mørk

E-post: henriette.mork@citycon.com

 

LEIE AV STANDPLASS

Johanne O. Kirkerud

E-post: johanne.kirkerud@citycon.com

 

KUNDEKLUBB

E-post: kundeklubb@citycon.com

 

DRIFTSTEKNIKER (Ikke tilgjengelig)

Kristian Roseth

E-post: kristian.roseth@citycon.com