10-21 (09-19) SE AVVIKENDE TIDER
menu

Senior klinikken

Helsebygget

Det er ofte en nær sammenheng mellom psykisk og fysisk helse

Plassering:Hesebygget 2.etg

Nettside:www.seniorklinikken.no

Telefon:66 90 07 00

Hos eldre er vi gjerne et spesielt nært forhold mellom psykiske problemer, somatisk sykdom, biologiske, psykologiske eller sosiale fenomener. Psykolog Elisabeth Tufte Sand, spesialist i klinisk gerontopsykologi, arbeider med å utrede og behandle slike sammensatte tilstander etter henvisning fra fastlege eller spesialisthelsetjenesten.